Geschiedenis

De speeltuin is in 1939 ten tijde van de crisis ontstaan uit een werkverschaffing project waarbij mensen zonder werk en zonder opleiding een gelegenheid werd geboden om een vak te leren tegen een geringe vergoeding.

Na de oplevering in 1942 is er vele jaren weinig tot niets veranderd aan de inrichting van de oorspronkelijke speeltuin. Vanaf het begin tot en met de jaren zestig werd het onderhoud uitgevoerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers en het bestuur.

Er was een Chinese schommel een klimboom van wel 8 meter hoog, loop tonnen een draaimolen, schommelboot, hoge glijbaan er was zelfs een rolschaats en autopedbaan rondom in de speeltuin een grote zandbak, klimrek, wipwap, schommels en kleine schommelbootjes tot dat er in loop van de jaren het onderhoud niet meer voldoende bleek te zijn en het een na het andere speelwerktuig moest verdwijnen in verband met de veiligheid van de kinderen.

Dit waren toch vooral de elementen met een hoog risico zoals de Chinese schommel de enorme schommelboot en de hoge glijbaan die bestond uit een staal constructie met een uit smalle latjes opgebouwd glijgedeelte.

Ondanks de toen nog niet geldende veiligheid eisen zagen het bestuur en de vrijwilligers in dat veilig spelen voor kinderen voorop stond en heeft zij deze verwijderd en/of vervangen door andere speelwerktuigen.

De laatste echt oude speelwerktuigen die tot aan de laatste renovatie van 2001 bewaard gebleven waren, de evenwichtsbalk,  klimrek, duikelrek, apenladder, de kleine en grote draaimolen met tractorzitjes, zandbak, schommels, piramide en de zweefmolen.

Er zijn vele leuke maar ook zeer gevaarlijke speelwerktuigen verdwenen en er zijn in de tussen tijd ook behoorlijk wat nieuwe speelwerktuigen geplaatst maar ook weer verdwenen.

Zo zijn er in de loop der jaren 3 glijbanen geplaatst. Een dubbele met twee glijdgedeeltes, een enkele spiraal en een rechte kunststof glijbaan. Laatste twee glijbanen moesten verwijderd worden daar vandalen met stenen en spijkers veilig glijden onmogelijk gemaakt hadden.

Ook is er door giften een aantal nieuwe speelwerktuigen aangeschaft in de loop der jaren zoals een dubbel speelhuisje met glijbaan voor de kleintjes een speelfort met twee torens met een trogbrug,en een kabelbaan met een start platform voor de oudere kinderen.

Binnen een jaar in een mistige nacht heeft iemand het nodig geacht een van de torens aan te steken waardoor deze in desbetreffende nacht in zijn geheel weg smeulde. Het speelhuisje is met de verandering van de speeltuin door de aannemer verkeerd opgeslagen en ook door vandalen vernield.

Een van de laatste speelwerktuigen uit het ontstaan van de speeltuin die niet is verdwenen is de zweefmolen. Deze is met de laatste reorganisatie van de speeltuin in zijn geheel opgeknapt en aan de huidige veiligheidseisen aangepast.

Hierna is hij in het midden van de speeltuin geplaatst.

In november 1998 werd het huidige bestuur benaderd door het Ontwikkeling bedrijf Rotterdam (Obr) met de vraag of wij een stuk van de speeltuin af zouden willen staan ten gunste van de nieuw te bouwen huizen op het oude DEKA terrein en het stuk vervuilde grond waar voorheen de garages van Haven bedrijf HANNO hebben gestaan.

Deze vervuiling was er mede de oorzaak van dat de speeltuin jaren niets mocht doen in het gedeelte welk zich bevond aan het oude HANNO terrein na sloop van deze garages.

In eerste instantie werd op de vraag van het Obr niet afwijzend  gereageerd en de eerste afspraken en voorbereidende gesprekken werden gemaakt. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan maar heeft het huidige bestuur in samenwerking met de Katendrechtse bewoners organisatie het zover voor elkaar kunnen krijgen dat in alle redelijkheid grond voor grond geruild kon worden en de speelwerktuigen die er nog stonden en/of niet meer verplaatsbaar waren vervangen dan wel gereviseerd zouden worden en de tuin in zijn geheel opnieuw ingericht werd.

Een van de eisen van het bestuur  was dat er duidelijk een verschil moest zijn tussen peuter/kleuter en de grotere doelgroep van oudere kinderen.

Het moest vooral geen vlakveld worden met speelwerktuigen maar een levendig terrein met wat verhogingen hier in aangebracht zodat bepaalde attributen zoals de kabelbaan en de grote hangbrug beter tot hun recht zouden komen.

   

Voor de peuters en kleuters resulteerde dit in een aantal speelhuisjes op een in hoogte variŽrende terp.

In december 1998 werden de plannen wat duidelijker en bleek er een weg geprojecteerd over het oude speeltuin gebouw. Concrete afspraken met betrekking tot nieuwbouw werden met het bestuur niet gedaan.

Het bestuur heeft toen besloten een procedure te starten waarbij de voortgang van de geplande nieuwbouw in gevaar kwam.

Na dat deze procedure was ingezet konden er op een redelijk termijn wel afspraken gemaakt worden. In 2000 is men begonnen met het plaatsen van een noodhek, en zou er begonnen worden met de bouw van het nieuwe huisje.

Het bestuur heeft middels overleg met Spyreco de leverancier van de speelwerktuigen getracht een grote variŽteit aan onderhouds arme speelwerktuigen te verkrijgen waar jong en oud naar lieve lust mee kunnen spelen en ook vooral veilig spelen.

Zo zijn er rond speel toestellen waar een valhoogte van meer dan 0,75 centimeter speciale bakken gecreŽerd voorzien van een valdempende ondergrond bestaande uit grof boomschors.

Enige voorbeelden zijn:

       

  

Het bestaande gebouwtje daterend uit 1936 waaruit verkoop en toezicht werd gehouden viel na de grondruil en verplaatsing buiten de speeltuin wat het bestuur in een behoorlijke onderhandeling positie bracht en er mede voor zorg heeft gedragen dat er thans een prachtig stukje nieuwbouw is ontstaan.

Ook dit kon natuurlijk niet volgens de vastgestelde planning gebouwd worden en heeft mede door toe doen van de firma die het heeft gebouwd en de geprivatiseerde nuts bedrijven een vertraging van een goed jaar opgelopen.

 Maar ondanks alle tegenslagen die het bestuur keer op keer weer moesten verwerken en/of bestrijden is het dan eindelijk zover dat wij na wederom een vertraging van een jaar toch het gebouw officieel laten laten openen op 7 september 2005 om 11:30 uur door Dagmar Oudshoorn portefeuillewelzijn, cultuur en onderwijs van de deelgemeente Feijenoord

Ondanks de resultaten en inspanningen van het huidige bestuur zijn wij toch opzoek naar een aantal vrijwilligers die het wel zien zitten of misschien het wel leuk zouden vinden om met ons mee te denken en met het huidige bestuur in de toekomst een wat groter bestuur te vormen.

Maar waar wij op dit moment vooral naar zoeken is een groep vrijwilligers die met ons mee willen denken over eventueel nieuw te vormen activiteiten voor de kinderen in het nieuwe gebouw.

Zaken waar wij tot op heden geen aandacht aan konden besteden daar wij hier geen ruimte en tijd voor hadden.